ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych we wskazanych poniżej celach i zakresie:
Informuję, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Anna Karwat z siedzibą pod adresem 59-300 Osiek, ul. Zagajnikowa 38. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu świadczenia usługi wynajęcia sauny oraz prowadzenia działań marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach oferowanych przez administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. W związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach do czasu wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.