REGULAMIN SAUNY1. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ocenę stanu zdrowia i możliwości korzystania z sauny powinien przeprowadzić lekarz.

2. Gość zobowiązany jest do korzystania z własnych klapek oraz ręcznika.

3. Korzystanie z sauny tylko nago, w bawełnianym stroju lub bawełnianym pareo. Jeżeli gość takowego nie posiada, należy zgłosić obsłudze wypożyczenie stroju. 

4. Przed skorzystaniem z sauny, należy dokładnie umyć ciało pod         prysznicem i wytrzeć się do sucha. Zdjąć wszelką biżuterię - może powodować odparzenia.

5. Zabrania się korzystania z sauny pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

6. Zabrania się korzystania z sauny osobom z przeciwwskazaniami medycznymi.

7. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z sauny tylko pod nadzorem rodziców, opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.

8. Dzieci poniżej 12 lat nie powinny przebywać w saunie dłużej niż 3 minuty.

9. W saunie zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.

10.  W kabinie sauny mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby.

11.  Zabrania się dotykania pieca i regulowania go - może to robić wyłącznie obsługa.