REGULAMIN SAUNY

1. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ocenę stanu zdrowia i możliwości korzystania z sauny powinien przeprowadzić lekarz.

2. Gość zobowiązany jest do korzystania z własnych klapek oraz ręcznika.

3. Korzystanie z sauny dozwolone jest tylko nago, w bawełnianym stroju lub bawełnianym pareo. Jeżeli gość takiego nie posiada, należy zgłosić obsłudze wypożyczenie stroju (bez dodatkowej opłaty). 

4. Przed skorzystaniem z sauny, należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem i wytrzeć się do sucha. Zdjąć wszelką biżuterię - może powodować odparzenia.

5. Zabrania się korzystania z sauny pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

6. Zabrania się korzystania z sauny osobom z przeciwwskazaniami medycznymi.

7. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z sauny tylko pod nadzorem rodziców, opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.

8. Dzieci poniżej 12 lat nie powinny przebywać w saunie dłużej niż 3 minuty.

9. W saunie zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.

10.  W kabinie sauny mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby.

11.  Zabrania się dotykania pieca i regulowania go - może to robić wyłącznie obsługa.

ZASADY ZWIĄZANE Z REZERWACJAMI I PRZEDPŁATAMI:

1. rezerwacje na godziny poranne (do 11:00) proszę składać najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem - na takie rezerwacje należy dokonać bezzwrotnej przedpłaty w wysokości 100 zł.

2. rezerwacje na ten sam dzień proszę składać 3 godziny przed planowanym przyjazdem - na takiego rodzaju rezerwację trzeba dokonać bezzwrotnej przedpłaty w wysokości 75 zł.

3. przedpłaty w wysokości 75 zł są też konieczne przy rezerwacjach z wyprzedzeniem, ale zwracam je, jeśli zrezygnują Państwo do 24 godzin przed umówionym saunowaniem.